Trung Quốc laminate ống nhà sản xuất
Nhà Sản phẩm

Đóng gói linh hoạt dược

Sản phẩm tốt nhất
 Bao bì dược phẩm không độc hại

Bao bì dược phẩm không độc hại

 In bao bì linh hoạt Dược

In bao bì linh hoạt Dược

Đóng gói linh hoạt dược

Túi niêm phong ba mặt 180 * 270mm, túi niêm phong 3 mặt để sử dụng

Túi niêm phong ba mặt 180 * 270mm, túi niêm phong 3 mặt để sử dụng

Tuỳ chỉnh Dược linh hoạt đóng gói dán phim Đối Thuốc

Tuỳ chỉnh Dược linh hoạt đóng gói dán phim Đối Thuốc

PET / AL / ony / PE Dược linh hoạt bao bì Đối Capsule, thuốc tránh thai, bột

PET / AL / ony / PE Dược linh hoạt bao bì Đối Capsule, thuốc tránh thai, bột

In nhiều lớp Dược linh vật liệu đóng gói Trong cuộn

In nhiều lớp Dược linh vật liệu đóng gói Trong cuộn

Tùy Không độc dược linh hoạt bao bì nhiều lớp in Flim

Tùy Không độc dược linh hoạt bao bì nhiều lớp in Flim

Flexible Printed Dược linh hoạt bao bì nhôm Đối Capsule

Flexible Printed Dược linh hoạt bao bì nhôm Đối Capsule

CPP / PET / AL / PE Dược linh hoạt bao bì nhiều lớp túi, Seal Pouch

CPP / PET / AL / PE Dược linh hoạt bao bì nhiều lớp túi, Seal Pouch

Page 1 of 1